headtag

Cardul european de asigurari sanatate

Cardul european de asigurari de sanatate este accesibil tuturor, adresandu-se mai ales cetatenilor ce calatoresc frecvent in tarile membre ale Uniunii Europene. Procedura de obtinere a acestuia este simpla si rapida, dar mai ales eficienta.

Detinerea unui Card European de Asigurari Sociale de Sanatate va certifica dreptul de a primi asistenta medicala, in cazul in care aceasta devine o necesitate in timpul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene. Trebuie mentionat ca, in cazul in care persoana asigurata calatoreste in scopul de a beneficia de tratament medical, cardul nu va acoperi costurile acestuia.

Cardul European de Asigurari de Sanatate poate fi eliberat numai in cazul in care asiguratul urmeaza sa se deplaseze temporar intr-una dintre tarile membre ale Uniunii Europene, dar poate fi utilizat de catre asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania numai pe teritoriul Uniunii Europene. Motivele deplasarii temporare ale asiguratului pot fi de ordin turistic, profesional, familial sau cultural, insa pentru o perioada de timp de cel mult 6 luni.

Daca sunteti interesati in a procura un astfel de card, eliberarea acestuia se va face in urma depunerii unei cereri tip si documentele care atesta calitatea de asigurat la casa de asigurari de sanatate la care sunteti luat in evidenta.

Dupa efectuarea acestui demers, veti putea elibera Cardul dumneavoastra European de Asigurari de Sanatate intr-un termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la casa de asigurari de sanatate. Ingaduinta in situatia unor cazuri exceptionale in care vreun document va impiedica eliberarea Cardului de Sanatate, casa de asigurari promite sa elibereze un certificat provizoriu de inlocuire a cardului solicitat. Casa de asigurari va efectua verificarea calitatii de asigurat a persoanei, iar in cazul in care cererea va fi aprobata, costurile tiparirii vor fi suportate de catre Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate.

Refuzarea eliberarii unui Card European de Asigurare de Sanatate de catre casa de asigurari poate fi motivata doar in situatia exceptionala in care asiguratul nu face dovada platii la zi, pe ultimii 5 ani a contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Cardul European de Asigurari de Sanatate va fi eliberat in mod gratuit, iar valabilitatea acestuia va fi de maximum 6 luni (echivalent a perioadei maxime de sedere acceptate). Serviciile asigurate pe baza Cardului European nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical pentru tratarea persoanei asigurate.

Posesori Cardului European de Asigurari de Sanatate emis de catre unul dintre statele membre ale Uniunii Europene vor beneficia de servicii medicale in Romania, in aceleasi conditii ca si persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din tara noastra. Furnizorii de servicii medicale vor fi obligati sa acorde asistenta medicala raportand distinct caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.